MUDr Ján Popovič – Transplantácia Vlasov – Oznam 2!

0

[vc_row][vc_column tdc_css=”eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==”][vc_column_text]

MUDr Ján Popovič – Transplantácia Vlasov

[/vc_column_text][vc_column_text]Vážený návštevník!

 Vzhľadom na hanebné útoky, nepravdivé tvrdenia smerujúce proti nám zo strany MUDr. Jána Popoviča a do jeho záujmovej sféry patriaceho Inštitútu Dr. Popovič, na tejto webstránke uverejníme nasledovné:

Informujeme Vás, že kliniku PHAEYDE na transplantáciu vlasov prevádzkuje Babylon Aesthetics Kft., PHAEYDE je značkou Babylon Aesthetics Kft., ktorá je chránená európskou ochrannou známkou.

 

A) 
Ján Popovič na blogu s názvom popovic.blog.pravda.sk (http://popovic.blog.pravda.sk/2018/08/05/phayede- transplantacia-vlasov-v-kozmetickom-salone/ ) tvrdí, že (1) Ing. Tomás Lajtos, MBA podstúpil neúspešnú transplantáciu vlasov v kozmetickom salóne PHAEYDE, súčasne MUDr. Ján Popovič tvrdí aj to, že (2) transplantácia vlasov sa realizuje v podozrivých priestoroch malého, neoznačeného kozmetického salónu PHAEYDE v maďarskom Mosonmagyaróvári, pričom klinika PHAEYDE nedisponuje licenciou na transplantáciu vlasov ani na Slovensku, ani v Maďarsku, súčasne tvrdí aj to, že (3) táto klinika nedisponuje kvalifikovaným, profesionálnym personálom a ani potrebným technickým vybavením.
MUDr. Ján Popovič tvrdí aj to, že (4) v Maďarsku neexistuje taký úrad, ktorý by dohliadal na zdravotnú starostlivosť. MUDr. Ján Popovič tvrdí aj to, že (5) kozmetický salón PHAEYDE je podvodníkom a dlhuje MUDr. Jánovi Popovičovi odmenu za prácu. MUDr. Ján Popovič tvrdí aj to, že (6) Ing. Tomás Lajtos, MBA ho vydieral s tým, že mu zničí život, ak začne podnikať v zdravotníctve.

!!!Hore uvedené tvrdenia MUDr. Jána Popoviča nezodpovedajú skutočnosti, tie obsahujú vážne klamstvá, prekrúcanie pravdy!!!

Naproti hore uvedeným tvrdeniam MUDr. Jána Popoviča pravda je to, že (1) Ing. Tomás Lajtos, MBA podstúpil úspešnú transplantáciu vlasov u vedúceho chirurga kliniky PHAEYDE na transplantáciu vlasov (ktorý inak disponuje viac ako desaťročnou aktívnou skúsenosťou v transplantácii vlasov), výsledok je možné nájsť aj na webstránke www.phaeyde.com, taktiež Ing. Tomás Lajtos, MBA osobne považuje vykonanú transplantáciu vlasov za úspešnú. Skutočnosť, že (2) klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov vykonáva transplantáciu vlasov aj v Mosonmagyaróvári (popritom aj v Budapešti vykonáva takéto transplantácie vlasov, kvôli tomu, že napríklad pacienti prichádzajúci z východného Slovenska mohli podstúpiť transplantáciu vlasov na mieste, ktorý je bližšie k ich domovom) a pravda je to, že každá prevádzka, pobočka kliniky PHAEYDE na transplantáciu vlasov disponuje potrebnými licenciami. Pravda je to, že (3) klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov disponuje kvalifikovaným, profesionálnym personálom a potrebným technickým vybavením, team a vybavenie kliniky je na svetovej úrovni. Pravda je to, že (4) zdravotná starostlivosť v Maďarsku je pod prísnym dohľadom, pôsobenie zdravotníckych zariadení povoľuje a kontroluje štát. (5) Oproti hore uvedeným tvrdeniam MUDr. Jána Popoviča, pravda je to, že klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov vždy postupovala korektne voči svojim pacientom a pracovníkom, klinika nikomu nedlhuje, a tak klinika nedlhuje ani MUDr. Jánovi Popovičovi. Poznamenávame, že práve MUDr. Ján Popovič je ten, kto v ním podpísanej zmluve bral na seba povinnosť a vzal na vedomie, že je povinný klinike platiť zmluvnú pokutu, v prípade, že počas platnosti zmluvy bude vykonávať transplantačnú činnosť mimo záujmovej sféry našej kliniky; MUDr. Ján Popovič zákaz, uvedený v zmluve dokázateľne porušil, a tak on je dlžný klinike PHAEYDE na transplantáciu vlasov a nie my jemu, on dobrovoľne nesplnil svoje povinnosti voči nám, a tak onedlho podáme návrh na začatie občianskoprávneho sporu voči nemu, v spore máme k dispozícií všetky dôkazy proti MUDr. Jánovi Popovičovi. Dodávame, že naša klinika vždy reprezentovala vysokú úroveň v oblasti transplantácie vlasov, ale MUDr. Ján Popovič u nás viackrát urobil takú transplantáciu vlasov, ktorých výsledky ani jemne povedané neboli bezchybné, a takto keď spätne pouvažujeme nad tým, urobili by sme lepšie, keby naša klinika nebola bývala spolupracovala s MUDr. Jánom Popovičom. My ani naďalej netvrdíme, že MUDr. Ján Popovič sa nevyzná v transplantácii vlasov, avšak s istotou tvrdíme, že kvôli výsledkom niektorých jeho prác dostala naša inštitúcia viaceré reklamácie. (6) Je jednoducho smiešne a úplne nepravdivé to, že Ing. Tomás Lajtos, MBA by vydieral MUDr. Jána Popoviča: Ing. Tomás Lajtos, MBA ako konateľ a spoluvlastník kliniky žiadal od MUDr. Jána Popoviča jeho zmluvnú povinnosť (v liste písanom advokátom), s upozornením na uplatnenie dôsledkov porušenia zmluvy oficiálnou právnou cestou; zdá sa, že MUDr. Ján Popovič si nie je vedomý zákonnej skutkovej podstaty vydierania, ani toho, že tá zmluvná strana, ktorá poruší svoju zmluvnú povinnosť, za nesplnenie povinnosti zodpovedá podľa pravidiel občianskeho práva.


B ) MUDr. Ján Popovič na blogu s názvom popovic.blog.pravda.sk (http://popovic.blog.pravda.sk/2018/08/22/phaeyde- kto-sa-skryva-za-neznamym-madarskym-salonom/ ) tvrdí, že dych vyrážajúce je to, že (1) kliniky chcú vykonávať činnosť bez povolení a ako príklad uvádza prakticky neznámy maďarský salón PHAEYDE, ktorý sa snaží prezentovať ako klinika na transplantáciu vlasov na vysokej úrovni. Tvrdí, že (2) salón PHAEYDE a za ním stojací Ing. Tomás Lajtos, MBA, ktorý je spolumajiteľom PHAEYDE zaplavuje internet fejkovými informáciami. (3) MUDr. Ján Popovič tvrdí, že Ing. Tomás Lajtos, MBA potencionálnym klientom dáva návrh a v niektorých prípadoch osobne pomáha pri zákroku. Tvrdí to, že – v prípade zhody – pozve pacienta do Mosonmagyaróváru, do neoznačených priestorov (nedisponujú licenciou???) na vykonanie zákroku. (4) MUDr. Ján Popovič spochybňuje to, že klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov disponuje licenciou.

!!!Hore uvedené tvrdenia MUDr. Jána Popoviča nezodpovedajú skutočnosti, tie obsahujú vážne klamstvá, prekrúcanie pravdy!!!

Znovu uvádzame, že (1) klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov disponuje všetkými úradnými licenciami, ktoré sú potrebné k transplantácii vlasov. Klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov nie je neznáma ani vo svete internetu, jeho internetová stránka je dostupná takmer vo všetkých jazykoch Európy, jeho internetová stránka, videá, inzeráty sú tak pre mnohých dostupné a mohli ich vidieť, klinika vykonávala nespočetnú transplantáciu vlasov teda túto kliniku sa nedá ani zlomyseľne nazvať ako neznámy maďarský salón, ako to urobil MUDr. Ján Popovič. (2) Klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov sa vždy vyvíja úsilie na korektnosť, s ľuďmi, pacientmi, čitateľmi a používateľmi internetu zdieľa pravdivé informácie. Je to pravda, že (3) Ing. Tomás Lajtos, MBA je spolumajiteľom kliniky PHAEYDE na transplantáciu vlasov, avšak konkrétne, detailné návrhy na transplantáciu vlasov potencionálnym klientom, pacientom dáva lekár kliniky, Ing. Tomás Lajtos, MBA vedie zákaznícke centrum kliniky, on osobne nepomáha pri zákroku, lekársku, asistenčnú činnosť nevykonáva. (4) Ako sme to už hore písali klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov disponuje všetkými potrebnými licenciami, transplantačný zákrok vykonáva lekár pri adekvátnej, odbornej asistencii.


C)
Klinika Inštitút Dr. Popovič na fórume s názvom vicevlasu.cz (http://www.vicevlasu.cz/transplantacia-vlasov-dr- 1-2229-0.html ) tvrdí, že (1) klinika PHAEYDE – po zrušení dohody o spolupráce medzi klinikou PHAEYDE a Dr. Popovičom – vyhrážala Dr. Popovičovi, že ak Dr. Popovič začne vykonávať transplantácie vlasov samostatne, klinika mu bude robiť problémy. (2) Klinika Inštitút Dr. Popovič začala súdne konanie voči klinike PHAEYDE a bolo vydané súdne rozhodnutie.

!!! Hore uvedené tvrdenia kliniky Inštitút Dr. Popovič zodpovedajú skutočnosti iba čiastočne, a tie obsahujú vážne klamstvá, prekrúcanie pravdy!!!

(1) Klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov– v oficiálnom liste advokáta – vyzvala MUDr. Jána Popoviča, aby neporušil svoje povinnosti, ktoré bral na seba v zmluve, táto výzva bola pre MUDr. Jána Popoviča odoslaná počas doby platnosti obchodnej dohody uzavretej medzi MUDr. Jánom Popovičom a našou klinikou. Podľa obchodnej dohody MUDr. Ján Popovič je povinný platiť zmluvnú pokutu klinike PHAEYDE na transplantáciu vlasov, ak počas platnosti obchodnej dohody poskytuje služby transplantácie vlasov mimo záujmovej sféry kliniky PHAEYDE na transplantáciu vlasov. MUDr. Ján Popovič počas doby platnosti obchodnej dohody dokázateľne poskytoval služby transplantácie vlasov mimo záujmovej sféry kliniky PHAEYDE na transplantáciu vlasov. Preto klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov uplatnila svoj nárok na zmluvnú pokutu u MUDr. Jána Popoviča a chce uplatniť aj svoje ostatné zmluvné oprávnenia. Teda tvrdenie kliniky Inštitút Dr. Popovič, že by klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov vyhrážala MUDr. Jánovi Popovičovi je úplne nepravdivé a nemá žiadny základ, naproti tomu pravda je to, že klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov chce svoje nároky voči MUDr. Jánovi Popovičovi uplatniť v občianskoprávnom konaní. (Aby sme boli úplne korektný, aj na tomto mieste opíšeme, že obchodná dohoda, zmluva bola uzatvorená medzi MUDr. Jánom Popovičom a Babylon Aesthetics Kft., a kliniku PHAEYDE prevádzkuje Babylon Aesthetics Kft.). (2) Skutočnosť je, že slovenský, bratislavský súd vydal nejaké rozhodnutie proti nám ako strane, avšak rozhodnutiu slovenského súdu sme nerozumeli, nakoľko nám bolo odoslané v slovenskom jazyku, a my sme maďarská firma so sídlom v Maďarsku, tak spis sme poslali späť súdu na preklad, súčasne poznamenáme, že webová stránka http://www.transplantacia-vlasov.info/ namietaná MUDr. Jánom Popovičom už nie je dostupná.

D)
MUDr. Ján Popovič v inzeráte nachádzajúcom sa na webstránke s názvom medialne.etrend.sk (https://medialne.etrend.sk/marketing/ako-sa-brani t-neferovym-marketingovym-praktikam-na-internete.h tml) tvrdí, že (1) salón PHAEYDE na webstránke s názvom transplantacia-vlasov.eu rozbehol anti-kampaň proti MUDr. Jánovi Popovičovi; cieľom anti-kampane je šírenie klamlivých informácií a ničím nepodložených, negatívnych príkladov práce MUDr. Jána Popoviča. (2) Potom sa MUDr. Ján Popovič obrátil na súd a súd nariadil webstránke, aby bezodkladne vymazal jej obsah, ale webstránka naďalej funguje. (3) MUDr. Ján Popovič tvrdí, že PHAEYDE je jeden salón a nemá úradnú licenciu.

!!! Hore uvedené tvrdenia MUDr. Jána Popoviča zodpovedajú skutočnosti iba čiastočne, a tie obsahujú vážne klamstvá, prekrúcanie pravdy, čiastočné informácie!!!

(1) Klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov uverejnil pravdivé skutočnosti a fotky o MUDr. Jána Popoviča a o výsledkoch jeho prác, o doktorovi sme nepublikovali ani zavádzajúce informácie. (2) Súd nás neviazal k tomu, aby sme webstránku transplantacia-vlasov.eu odstránili (v slovenskom jazyku napísané rozhodnutie súdu takúto webstránku neobsahuje), inak rozhodnutím súdu – z dôvodu absencie maďarského prekladu – zatiaľ sme sa neoboznámili, nerozumieme mu. (3) PHAEYDE nie je jedným salónom, ale je klinikou na transplantáciu vlasov, ktorá disponuje potrebnými úradnými licenciami, transplantáciu vlasov vykonáva lekár a činnosť lekára podporuje kvalifikovaná asistencia, s nástrojmi a vybavením na svetovej úrovni.

Vážení návštevníci!

Aj na základe hore uvedených je jasné, že MUDr. Ján Popovič a jeho Inštitúcia formuloval proti nám klamstvá a tieto nepravdivé, falošné tvrdenia šíria na internete s vôľou zdiskreditovať našu kliniku pred širokou verejnosťou; ním (nimi) uvedené, tvrdené, naplnia trestnoprávne skutkové podstaty (ohováranie, urážka na cti) a tak predmetom zváženia bude podanie trestného oznámenia na MUDr. Jána Popoviča a v trestnoprávnom konaní/konaniach sa chceme aktívne zúčastniť, aj kvôli tomu, aby osoba ktorá o nás šíri klamstvá bola braná na zodpovednosť, rovnako začneme občianskoprávne konanie proti MUDr. Jánovi Popovičovi pre priznanie odškodnia za ujmu a náhrady škody z dôvodu ohováračskej kampane MUDr. Jána Popoviča. Dôrazne a na tomto fórume naposledy vyzveme MUDr. Jána Popoviča, aby prestal s pokusmi zdiskreditovať našu kliniku a Ing. Tomás Lajtosa, MBA, nešíril o Ing. Tomás Lajtosa, MBA o našej kliniky klamstvá, čiastočné informácie, prekrúcanie pravdy, pretože bude musieť čeliť prísnosti zákonov, a v rámci právneho rámca vynaložíme všetko v záujme toho, aby MUDr. Ján Popovič nepokračoval vo svojom správaní, ktorým nás zdiskredituje. Dôrazne upriamime pozornosť MUDr. Jána Popoviča na to, aby sa zdržal porušenia našej ochrannej známky, nakoľko PHAEYDE je značkou našej kliniky (registračné číslo: 017851379; euipo.europa.eu). Zdôrazníme, že klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov disponuje všetkými potrebnými licenciami na poskytovanie služieb transplantácie vlasov, zákroky vykonáva vysokokvalifikovaný lekár s dlhoročnými skúsenosťami v transplantácii vlasov, a jeho prácu rovnako podporuje skúsená asistencia. Za klinikou PHAEYDE na transplantáciu vlasov samozrejme stojí jedna obchodná spoločnosť, ktorá funguje úplne podľa pravidiel a jej členmi sú súkromné osoby; obchodná spoločnosť a aj jej členovia dodržiavajú všetky právne predpisy, zabezpečujú hospodárske pozadie, obchodnú stranu lekárskej činnosti.

Klinika PHAEYDE na transplantácie vlasov sa vždy usiluje o vysokú kvalitu, a poskytuje aj vysokú kvalitu, čo dokazujú aj nespočetné fotky a videá o našich prácach na internete, na zobrazeniach sa objavuje nespočetné množstvo spokojných klientov (pacientov) po podstúpení úspešnej transplantácie vlasov. Ak ctený návštevník na internete vyhľadá webstránku www.phaeyde.com, môže vnímať, že klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov je seriózne podnikanie a na vysokej úrovni, a oplatí sa obrátiť na nás. Ak ctený návštevník chce využiť odborné služby transplantácie vlasov poskytované lekárom, v príjemnom prostredí, obráťte sa s dôverou na kliniku PHAEYDE na transplantáciu vlasov (phaeyde.com)!
Klinika PHAEYDE na transplantáciu vlasov

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]